Skip to content

ABA Skol Produktvideos och webbinarier

LEGO® Education
Spike Prime Essential

  • by

LEGO® Education SPIKE ™ Essential

LEGO® Education SPIKE™ Essential väcker lågstadieelevers passion för STEAM-inlärning genom lekfull problemlösning som hjälper dem att bli uthålliga, självständiga tänkare.

SPIKE Essential är en del av LEGO Learning System och uppmuntrar eleverna att praktiskt undersöka STEAM-koncept samtidigt som det hjälper dem att utveckla sin läs- och skrivförmåga, matematiska och sociala och känslomässiga kompetens. Läroplansanpassade lektionsenheter med vardagliga teman, igenkännliga minifigurer med olika personligheter och bekanta LEGO byggdelar för att lösa problem genom berättande. 

SPIKE Essential kombinerar ikon- och ordbaserad blockkodning med enkel hårdvara – inklusive en intelligent hubb, motorer, en ljuspanel och en färgsensor – för att ge liv åt olika STEAM-koncept. Eleverna bollar idéer och utvecklar kreativa lösningar genom “trial and error” samtidigt som de samarbetar med sina kamrater.

Flexibla inbyggda inlärningsramar och kompetensbaserade, professionella utvecklingsmöjligheter gör det enkelt för lärare att komma igång och gå från en enhet till nästa.

En kort introduktion

Mer information