Skip to content

ABA Skol Produktvideos och webbinarier

LEGO® Education
BricQ Motion Prime

  • by

LEGO® Education BricQ Motion kombinerar över 500 LEGO klossar och unika delar med standardiserade lektioner för undervisning i fysik från förskola till högstadium. BricQ Motion för låg-, mellan- och högstadiet engagerar eleverna i STEAM-ämnena och ger dem möjlighet att experimentera med krafter, rörelse och samverkan i ett sportsammanhang. Med hjälp av specialdelar som kugghjul, spakar, axlar och remskivor får eleverna aktivt tillägna sig kunskaper i fysik medan de bygger häftiga skapelser. BricQ Motion erbjuder enkla, praktiska inlärningsupplevelser som genererar aha-upplevelser när eleverna sätter klossarna i rörelse. Klassrumsset och personliga studiekit gör lösningarna flexibla att använda i såväl klassrum som miljöer på distans utan behov av teknik. LEGO Education BricQ Motion åtföljs av ett omfattande professionellt utvecklingsprogram.