Skip to content

ABA Skol Produktvideos och webbinarier

LEGO® Education WeDo 2.0

  • by

LEGO® Education WeDo 2.0 erbjuder unga elever världen över: intuitiva lektioner, klassrumsanpassad programvara och praktisk undervisning i STEAM. LEGO Education WeDo 2.0 introducerar naturvetenskap, datalogiskt tänkande och ingenjörskonst för eleverna, och stärker samtidigt deras engagemang och självförtroende.

Projekten är utformade för att ge unga elever självförtroendet att ställa frågor och bygga lösningar, medan de tillägnar sig verklighetsbaserade kunskaper inom STEAM. Eleverna utvecklar dessutom färdigheter som samarbetsförmåga, kreativ problemlösning och kommunikation, vilket förbereder dem för framtiden. Med hjälp av lärarstöd, kom igång-guider och lektionsplaneringar kan lärare använda lösningen för att skapa en livslång fascination för STEAM.

LEGO Education WeDo 2.0 används dessutom i FIRST® LEGO League Explore, som uppmuntrar till nyfikenhet och lagarbete medan barnen utforskar naturvetenskapens och teknikens under.