Skip to content

ABA Skol Produktvideos och webbinarier

LEGO® Education
Spike Prime

  • by

LEGO® Education SPIKE™ Prime erbjuder allt från enkla introduktionslektioner till obegränsade kreativa modeller, och engagerar elever på mellan- och högstadiet på alla kunskapsnivåer när det gäller att tänka kritiskt, analysera data och lösa komplexa problem med verklighetskoppling. Lösningen kombinerar LEGO klossar, en programmerbar hubb med flera portar, programmeringsspråk (både Scratch-baserad blockprogrammering och textbaserad programmering i Python) och enheter med lärande i STEAM. SPIKE Prime, som är utformat för att hjälpa eleverna att bygga självförtroende och kritiskt tänkande, kombinerar lättillgängliga 45-minuterslektioner och stort utrymme för att utforska och ta till sig grunderna i STEAM. Med lärarstöd, komma-igång-guider och relevanta lektioner är den här lösningen ett perfekt sätt att stärka elevernas grundläggande STEAM-kunskaper och samtidigt hjälpa dem att utveckla färdigheter som är avgörande för att lyckas i framtiden.

SPIKE Prime används även i FIRST® LEGO League Challenge, en global robottekniktävling som uppmuntrar eleverna att samarbeta och lära sig nya färdigheter inför ett föränderligt arbetsliv.

Nyheter 2020

Python: SPIKE Prime är nu kompatibelt med Python, vilket ger eleverna en grund för att utforska mer avancerad, textbaserad programmering.

Enhet för naturvetenskap: SPIKE Prime utökas snart med en helt ny naturvetenskapsmodul som innehåller 7 nya lektioner med fokus på fysik och IT och med nya programmeringsblock för att kunna samla in och visualisera sensordata på ett bättre sätt. Eleverna bygger, analyserar och tolkar grafiska representationer av insamlade data, och lär sig samtidigt om exempelvis rörelseenergi, hastighet, lägesenergi med mera. Relevanta och engagerande lektioner i SPIKE Primes naturvetenskapsmodul stöder alternativa undervisningsmiljöer och enheten innehåller lektioner som är specifikt utformade för distansundervisning.

Detta finns i lådan

Mer information