Skip to content

ABA Skol Produktvideos och webbinarier

LEGO® Education
Kodingsexpressen

  • by

Kodningsexpressen är en kreativ och intuitiv lösning som introducerar förskolebarn

till tidig kodning och färdigheter enligt ”21st century skills”, som naturligt väcker

deras nyfi kenhet, kreativitet och vilja att utforska och lära tillsammans. Den mycket

mångsidiga lösningen baseras på det alltid lika populära tågtemat och ger

barnen möjlighet att associera till och intuitivt utforska tidiga kodningskoncept,

till exempel sekvensering, looping och villkorssatser, samtidigt som de utvecklar

problemlösningsförmåga, kritiskt tänkande och samarbete.

 

Ålder: 2–5 / delar: 234 / Barn: 1–6 / 288025

 

• Enhetsplanering online med .tta lektioner

• Heldagskurs i professionell utveckling som tillval

• App med fyra omr.den f.r vidare utforskning:

Resor, karaktärer, musik och matematik

• Material i f.rpackningen:

– 234 LEGO® DUPLO® klossar, inklusive ”Push & Go”-tåg

med lampor och ljud, motor, färgsensor som interagerar

med 5 färgade actionklossar och 2 spårväxlar

– Kom igång-aktivitetskort

– 6 dubbelsidiga inspirationskort