Om svenska läroplanen och programmering

  • by

Vad innebär skrivningarna om programmering som finns i läroplanen sedan 2018?

Förändringarna som gjorts i läroplaner, ämnesplaner och kursplaner gäller beskrivningar av “digital kompetens” samt hur det ska tillämpas i undervisningen.

Digital kompetens indelas där i fyra områden:

  1. Att man ska förstå digitaliseringens påverkan på samhället.
  2. Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier.
  3. Ha ett kritiskt ansvarsfullt förhållningssätt
  4. Kunna lösa problem och omsätta ideér i handling.

Det finns en tanke i läroplanen hur undervisningen för eleverna ska utvecklas från förskolan upp genom grundskolan och till gymnasiet. I de olika stegen/stadierna/faserna finns olika möjligheter för lärare och skolor att välja verktyg och koncept för att använda i undervisningen. Här har vi från ABA Skol möjlighet att hjälpa lärare och skolor att finna de verktyg och koncept som passar för dem, allt från programmeringskort och fysiska spel till programmerbara konstruktionsset.

Videon nedan ger en bra och tydlig bild över vad programmering och digital kompetens innebär i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner i de olika stadierna. 

Att ladda ned