LEGO® Education SPIKE Prime
Datum och anmälan kommer snart

  • by

Få en introduktion och en överblick över  SPIKE Prime från LEGO® Education. Se hur konceptet ser ut samt vilka möjligheter det har för din undervisning och hur det kan hjälpa till för att uppnå målen i Läroplanen.

Anmäl dig