Fable Connect
Datum och anmälan kommer snart

  • by

Få en introduktion och en överblick över  Fable Connect från Shape Robortics. Samt se hur konceptet kan användas både för att lära programmering, problemlösning samtidigt som det är en fantastisk kommunikations lösning vid t.ex. hemundervisning.
Anmäl dig