Kubo Coding
Med möjlighet att prenumerera

  • by

Hands-on och skärmfri programmering från 4-10år. KUBO är ett prisat klassrumkoncept som med enkelhet tar bort alla hinder för att undervisa programmering och kodning till elever från 4 år. Att programmera med KUBO är lika enkelt som att lägga pussel. Det finns mycket bra stödmaterial för att hjälpa pedagoger undervisa programmering och kodning med Kubo. Vackert illustrerade lektionsplaner som är
fria att ladda ned.

Kubo Coding erbjuder nu olika modeller för kunden att få tillgång till konceptet. Som den första konceptet för oss på ABA Skol så kommer vi nu kunna erbjuda kunder möjligheten att prenumerera på ett koncept där både den fysiska produkten och tillgång till det digitala lärmaterialet ingår i prenumerationen.

Vid prenumerationen så hyr alltså kunden de fysiska robotarna från Kubo över tid. Vilket innebär att istället för att köpa robotarna så betalar kunden för en prenumeration årsvis där robotarna och tillgång till det digitala lärmaterialet ingår.

Projekt TESTPILOTER KUBO

  • Säljare erbjuder förskolor/lågstadieskolor att delta i ett utvärderingsprojekt av KUBO. 
  • Skolan får ett gratis KUBO set. 

 

Upplägg:

1. Deltagare rekryteras

2. Fysisk uppstartsträff bokas in på förskolan/skolan där säljare och Magnus gemensamt träffar deltagande pedagoger och gärna ansvarig för programmering, STEAM, rektor etc på skolan

3. Träffen (ca 90 min) genomförs på förskolan/skolan

-inledning där vi ställer frågor om hur de jobbar med programmering och STEAM på förskolan/skolan. (samt vem som ansvarar för inköpsbeslut etc.)

– workshop med KUBO

  • genomgång av innehållet  i lådan
  •  testa att programmera KUBO
  • genomgång av KUBO Schoolportal
  •  en överblick över lektionerna i KUBO School portal

 

-genomgång och planering av testperioden

-inbokning av uppföljningstillfälle där vi möts på nytt för att ta del av erfarenheter etc.

Vid uppföljningstillfället går vi igenom olika möjligheter att köpa/prenumerera på KUBO och eller KUBO School portal.

Vid uppföljningstillfället kan, utifrån informationen som framkom vid första träffen, även andra förslag och koncept kort presenteras.

 

Flyer för att rekrytera "testpiloter"

Länk för nedladdning finns längs ned på sidan.

Om Kubo Coding

En övergripande presentation

Previous
Next

Mer information